Obchodní podmínky

 

                                           

Všeobecné obchodní podmínky – Helena Pospíšilová, IČ: 01187023, plátce DPH, DIČ: CZ9060050175,  se sídlem Mezcestí II 144, Chrášťany 252 19.

 

 


 1.     
 2. Preambule

   

      


  1.         
  2. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě www.mujonline.cz, který je provozován Helena Pospíšilová, IČ:01187023, DIČ: CZ9060050175, se sídlem Mezcestí II 144, Chrášťany 252 19 (dále jen „Provozovatel“).Tyto VOP upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v oblasti prodeje zboží, mezi Helenou Pospíšilovou, IČ:01187023, s provozovnou: Náměstí 1. Máje 630, Hostivice 253 01 (dále jen „Prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „Kupující“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodním podmínkami. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

  3.     

      


 3.  

 

 


 1.     
 2. Definice

   

      


  1.         
  2. A) PRODÁVAJÍCÍ: Prodávajícím je Helena Pospíšilová, IČ:01187023, plátce DPH, DIČ: CZ9060050175, se sídlem: Menzcestí II 144, Chrášťany 252 19 a provozovnou: Náměstí 1. Máje 630, Hostivice 253 01.

  3.         
  4. B) KUPUJÍCÍ: Kupujícím je spotřebitel.

  5.         
  6. Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani Smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Individuální Smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

  7.     

      


 3.  

 

 


 1.     
 2. Zpracování osobních údajů

   

      


  1.         
  2. Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka ) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti prodávajícího tohoto eshopu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům a náleží Vám ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob.

  3.     

      


 3.  

 

 


 1.     
 2. Objednávka a uzavření smlouvy

   

      


  1.         
  2. Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti prodávajícího tohoto eshopu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům a náleží Vám ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob.

  3.     

      


 3.  

 

 


 1.     
 2. Cena a platba

   

      


  1.         
  2. Nabídka s ceny uváděné na eshopu prodejce jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny.

  3.         
  4. Prodávající akceptuje následující platební podmínky – převodem na účet, platba v hotovosti při převzetí objednávky.

  5.     

      


 3.  

 

 


 1.     
 2. Dodací lhůta a podmínky dodání

   

      


  1.         
  2. Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním zboží prvnímu dopravci, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci. Dostupnost produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 15 dnů. V běžných případech zboží expedujeme do 5 pracovních dní od uhrazení plné výše kupní ceny.

  3.         
  4. Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní Smlouvy dle článku IV. těchto VOP. V případě, že Kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

  5.     

      


 3.  

 

 


 1.     
 2. Záruka

   

      


  1.         
  2. Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců; jde-li o prodej potravinářského zboží, je záruční doba osm dní. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.

  3.         
  4. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

  5.     

      


 3.  

 

 


 1.     
 2. Závěrečná ustanovení

   

      


  1.         
  2. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 1.4.2016. Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.

  3.         
  4. Doložka o spodním prádle: Z hygienických důvodů dle směrnic EU není možná výměna nebo vrácení spodního prádla, u kterého nelze vyloučit, že bylo použito na intimních partiích. V souladu se Směrnicí EU L 144/19 a Směrnicí EU 97/7/ES, se záruka vrácení peněz či výměna zboží při odstoupení od smlouvy ve 14-denní lhůtě, vztahuje pouze na nepoužité a nepoškozené zboží. Z tohoto důvodu je nutné zkoušet spodní prádlo a plavky na vlastní spodní prádlo. V případě jakékoli známky používání zboží nebude Kupujícímu vrácena kupní ceny ani mu nebude zboží vyměněno.

  5.     

      


 3.