ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 

 

Všichni v naší firmě považujeme osobní údaje za velmi cenné informace a podle toho s nimi také nakládáme. Prosíme, přečtěte si, jak k ochraně osobních údajů přistupujeme. Pokud byste s jakýmkoliv bodem nesouhlasili, kontaktujte nás. Vaše osobní údaje chráníme a NEPOSKYTUJEME JE ŽÁDNÉ TŘETÍ OSOBĚ. 

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je:

Helena Pospíšilová

Mezcestí II 144

252 19 Chrášťany

IČ: 01187023, DIČ: CZ9060050175

 

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:

Helena Pospíšilová

723 818 405, helena@mujonline.cz

 

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely: vyřízení objednávky, vyřízení reklamace, zodpovězení vašich dotazů.

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH ÚDAJŮ - Jméno, příjmení, adresa pro zasílání objednávek, telefonní číslo, e-mailová adresa, historie nákupů pro případ pozdějších reklamací.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ - Vaše osobní údaje chráníme a NEPOSKYTUJEME JE ŽÁDNÉ TŘETÍ OSOBĚ.

VAŠE PRÁVA - Vaše osobní údaje jsou citlivé informace a máte právo vědět, jak s nimi nakládáme. Neváhejte se na nás kdykoliv obrátit, pokud budete potřebovat získání opisu osobních údajů, opravu osobních údajů, jejich výmaz.

 

ODKAZY NA LEGISLATIVU

Postupujeme vždy v souladu s platnou legislativou, její plné znění naleznete zde:

1. https://www.uoou.cz/zakon-c-101-2000-sb-o-ochrane-osobnich-udaju-a-o-zmene-nekterych-zakonu-ve-zneni-ucinnem-od-6-rijna-2016/ds-3109/p1=3109

2. https://www.uoou.cz/zakon-c-480-2004-sb-o-nekterych-sluzbach-informacni-spolecnosti/ds-1497/p1=1497

3. https://www.uoou.cz/zakon-c-101-2000-sb-o-ochrane-osobnich-udaju-a-o-zmene-nekterych-zakonu-ve-zneni-ucinnem-od-6-rijna-2016/ds-3109/p1=3109